PIA

Hoc tieng anh, study english in philippines, study english abroad, study english in baguio

Hoc tieng anh o philippines, du hoc tieng anh o philippines, hoc tieng anh o Baguio, PIA, trung tam anh ngu quoc te pines

Trang chủ>Chương trình học>Kiểm tra trình độ
 • facebook
 • mailto:pinesschool@hanmail.net
 • youtube
 • mailto:pinesschool@hanmail.net

Program

 • Power ESL
 • Intensive ESL
 • Premium
 • TOEIC
 • TOEIC Speaking
 • OPIc
 • TOEFL
 • IELTS
 • IELTS Guarantee
 • Option Class
 • Level Test

Support Center - Please make inquiries through email or Skype

Skype Messenger : pinesk@hotmail.com , jirung251@hotmail.com / E-mail : pinesschool@hanmail.net

facebook naver cafe youtube talking english

3D Pines

SSP (Special Study Permit) : AAFS No. AFF-04-006 , TESDA (Technical Education) : NTR No. 0707020059

online-application

pines online class

Level Test

PINES INTERNATIONAL ACADEMY. A name that is synonymous with quality English education.

 • Level Test
 • PINES ENGLISH PROFICIENCY TEST (PEPT)
 • Test Categories

A.Overview of the Standardized Test

B. Purpose and Use of the Test

C. Description

Subject test guidelines Sample
PEPT Hướng dẫn Nội dung
Nói Kiểm tra nói này được chia thành sáu phần nhằm đo lường khả năng đọc miệng và nói. Đây là một bài kiểm tra dựa trên máy tính và tất cả các câu trả lời được ghi lại. ·Đọc hiểu
  - Đọc một cuộc đối thoại
  - Đọc một đoạn văn ngắn
·Nói
  - câu hỏi đúng/sai
  - Thông tin cá nhân
  - Mô tả ảnh
  - Đưa ra chỉ đường
  - Bày tỏ ý kiến
Nghe Bài kiểm tra được chia thành sáu phần nhằm đo lường bao quát phần nghe và làm thế nào học sinh hiểu những gì được nghe một cách chính xác. ·Nhiều lựa chọn hình ảnh
·Từ chính tả
·Đúng hay Sai
·Hoàn thành văn bản
·Trình tự đồ họa
·Toàn bộ lỗi chính tả
Đọc Đo lường khả năng đọc hiểu của học viên và hiểu được ngữ cảnh như thế nào một cách chính xác. Bài kiểm tra này được dựa trên 'Bloom's Taxonomy of Learning Domain' ·Kiến thức văn chương
·Ứng dụng
·Phân tích
·Đánh giá
·Tổng hợp
Viết Bài kiểm tra này được chia thành hai phần nhằm đo lường khả năng hiểu một từ, câu trong ngữ cảnh khác nhau và khả năng viết luận. ·Thủ tục chuẩn bị trước khi viết
   - Hỗn hợp các từ và cụm từ
   - Diễn giải
   - Sử dụng lời
   - Trình tự đoạn văn
   - Viết luận
http://www.ieltstest.or.kr